Page 16 of 16

Re: Những Tấm Hình Tôi Thích

PostPosted: Tue Dec 19, 2017 3:14 am
by BinhMinh
Những Tấm Hình Tôi Thích

Image

Image

Những Tấm Hình Tôi Thích

PostPosted: Thu Dec 21, 2017 5:08 am
by Duyên Chi
Những Tấm Hình Tôi Thích

Image

Image

Image

Những Tấm Hình Tôi Thích

PostPosted: Sat Jan 13, 2018 6:42 am
by Duyên Chi
Những Tấm Hình Tôi Thích

Image

Image

Re: Những Tấm Hình Tôi Thích

PostPosted: Mon Jan 22, 2018 7:09 am
by BinhMinh
Những Tấm Hình Tôi Thích

Image

Image

Re: Những Tấm Hình Tôi Thích

PostPosted: Tue Jan 23, 2018 11:39 pm
by DIEU DUC
Hồn nhiên

Ngày cứ đến cho em niềm vui mới
Cứ hồn nhiên như hoa lá reo vui
Và bé bỏng tóc tơ mềm sợi nắng
Mắt thơ ngây trong suốt bóng thiên đường

Giữ nụ cười như suối mát tình thương
Ấp ủ trong tim em dòng hương mật
Em sẽ lớn trong dịu kỳ tươi sáng
Nhịp yêu thương là hơi thở nhiệm màu .

_ D Đ _

Những Tấm Hình Tôi Thích

PostPosted: Wed Jan 24, 2018 7:30 am
by Duyên Chi
Những Tấm Hình Tôi Thích

Image

Image

Image