Những Tấm Hình Tôi Thích

Những Tác Phẩm Vẽ Bằng Ánh Sáng Của Bạn

Re: Những Tấm Hình Tôi Thích

Postby BinhMinh » Tue Dec 19, 2017 3:14 am

Những Tấm Hình Tôi Thích

Image

Image

For this message the author BinhMinh has received thanks: 4
Duyên Chi(Tue Dec 19, 2017 7:44 am), hat@(Tue Dec 19, 2017 8:24 am), lachong(Tue Dec 19, 2017 3:21 am), Ngô Đồng(Tue Dec 19, 2017 5:14 am)
Rating:25%
 
BinhMinh
 
Posts: 1515
Joined: Sun Dec 06, 2015 9:34 am
Has thanked: 16769 times
Have thanks: 4580 times

Những Tấm Hình Tôi Thích

Postby Duyên Chi » Thu Dec 21, 2017 5:08 am

Những Tấm Hình Tôi Thích

Image

Image

Image

For this message the author Duyên Chi has received thanks: 4
BinhMinh(Thu Dec 21, 2017 7:53 am), hat@(Thu Dec 21, 2017 6:03 am), lachong(Thu Dec 21, 2017 7:16 am), Ngô Đồng(Thu Dec 21, 2017 6:24 am)
Rating:25%
 
Duyên Chi
 
Posts: 7372
Images: 33
Joined: Wed Sep 01, 2010 7:03 am
Has thanked: 33943 times
Have thanks: 25834 times

Những Tấm Hình Tôi Thích

Postby Duyên Chi » Sat Jan 13, 2018 6:42 am

Những Tấm Hình Tôi Thích

Image

Image

For this message the author Duyên Chi has received thanks: 4
BinhMinh(Sat Jan 13, 2018 6:53 am), hat@(Sat Jan 13, 2018 8:06 am), lachong(Sat Jan 13, 2018 7:19 am), Ngô Đồng(Sat Jan 13, 2018 7:12 am)
Rating:25%
 
Duyên Chi
 
Posts: 7372
Images: 33
Joined: Wed Sep 01, 2010 7:03 am
Has thanked: 33943 times
Have thanks: 25834 times

Re: Những Tấm Hình Tôi Thích

Postby BinhMinh » Mon Jan 22, 2018 7:09 am

Những Tấm Hình Tôi Thích

Image

Image

For this message the author BinhMinh has received thanks: 4
Duyên Chi(Mon Jan 22, 2018 7:18 am), hat@(Mon Jan 22, 2018 8:36 am), lachong(Mon Jan 22, 2018 7:22 am), Ngô Đồng(Mon Jan 22, 2018 7:12 am)
Rating:25%
 
BinhMinh
 
Posts: 1515
Joined: Sun Dec 06, 2015 9:34 am
Has thanked: 16769 times
Have thanks: 4580 times

Re: Những Tấm Hình Tôi Thích

Postby DIEU DUC » Tue Jan 23, 2018 11:39 pm

Hồn nhiên

Ngày cứ đến cho em niềm vui mới
Cứ hồn nhiên như hoa lá reo vui
Và bé bỏng tóc tơ mềm sợi nắng
Mắt thơ ngây trong suốt bóng thiên đường

Giữ nụ cười như suối mát tình thương
Ấp ủ trong tim em dòng hương mật
Em sẽ lớn trong dịu kỳ tươi sáng
Nhịp yêu thương là hơi thở nhiệm màu .

_ D Đ _
DIEU DUC
 
Posts: 9372
Images: 3009
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Những Tấm Hình Tôi Thích

Postby Duyên Chi » Wed Jan 24, 2018 7:30 am

Những Tấm Hình Tôi Thích

Image

Image

Image

For this message the author Duyên Chi has received thanks: 4
BinhMinh(Wed Jan 24, 2018 8:50 am), hat@(Wed Jan 24, 2018 7:33 am), lachong(Wed Jan 24, 2018 11:16 am), Ngô Đồng(Wed Jan 24, 2018 9:05 am)
Rating:25%
 
Duyên Chi
 
Posts: 7372
Images: 33
Joined: Wed Sep 01, 2010 7:03 am
Has thanked: 33943 times
Have thanks: 25834 times

Previous

Return to Ảnh Của Tôi

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest