54 Sắc dân Việt Nam

54 Sắc dân Việt Nam

Postby hat@ » Wed Dec 01, 2010 4:11 am

Các bạn có biết dân tộc Việt Nam có tất cả 54 sắc dân, xin bạn nào ráng nghiên cứu và bổ túc thêm, cám ơn nhiều.

54 Ethnic Groups of VietnamFor this message the author hat@ has received thanks:
DIEU DUC(Wed Dec 01, 2010 11:43 pm)
Rating:6.25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52475 times

Return to Lịch Sử

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest