Vụ tham nhũng chấn động Sài Gòn xưa của cha vợ vua Minh Mạng

Vụ tham nhũng chấn động Sài Gòn xưa của cha vợ vua Minh Mạng

Postby DIEU DUC » Mon Jan 02, 2017 3:36 pm

Vụ tham nhũng chấn động Sài Gòn xưa của cha vợ vua Minh Mạng

Có nhiều công trạng nhưng vì tư lợi cá nhân, người nắm quyền lực thứ nhì miền Nam xưa và là cha vợ vua Minh Mạng bị chính con rể ra lệnh chém đầu.

Vụ xử án "quân pháp bất vị thân" ở Sài Gòn 200 năm trước gây chấn động bởi người bị xử chém là quan Huỳnh Công Lý, giữ chức Phó tổng trấn Gia Định (nắm hầu hết các khu vực miền Nam) - đại thần dày công và là cha vợ vua Minh Mạng.

Ông Lý vốn là võ tướng dưới trướng vua Gia Long và là đại thần từng có nhiều công trạng hiển hách khi huy động 10 vạn người đào kinh Tàu Hủ (lúc trước có tên An Thông Hà) giúp Sài Gòn kết nối với miền Tây bằng đường thủy. Sau khi gả con gái cho hoàng tử Đảm (vua Minh Mạng sau này), sự nghiệp của ông thăng tiến vượt bậc.

Năm 1818, ông được vua phong chức Phó tổng trấn Gia Định, chỉ dưới quyền Tổng trấn Lê Văn Duyệt. Hai năm sau Minh Mạng lên ngôi vua, con gái ông được phong Huệ Phi nên uy quyền của ông rất lớn.

Tháng 7 năm 1820 bên nước Chân Lạp có thầy tu tên Kế (sử Việt gọi Sư Kế) vận động những người dân bất mãn tràn sang đánh phá Gia Định. Nhiều tướng nhà Nguyễn được sai đi dẹp nhưng bất thành. Chỉ đến khi ông Lý đem quân đánh mới thắng trận, đồng thời giúp nước Chân Lạp đuổi quân Sư Kế chạy dài.

Vua Minh Mạng xử nghiêm vụ tham nhũng Huỳnh Công Lý bất chấp người này là cha vợ.
Tuy lập được công nhưng ngay sau đó ông Lý bị tố cáo có hành vi tham nhũng. Theo đơn khiếu kiện, ông đã lợi dụng chức quyền để vơ vét tiền của dân chúng và của quân lính.

Việc này, sách Đại Nam thực lục chép rằng, trong năm Minh Mạng thứ nhất, phó tổng trấn Huỳnh Công Lý tham lam trái phép, bị quân nhân tố cáo hơn 10 việc. Tổng trấn Gia Định Lê Văn Duyệt đem việc tâu lên vua.

Vua Minh Mạng tức giận nói với triều thần rằng: "Không ngờ Công Lý quá đến thế, công trạng có gì bằng các khanh. Lý nhờ tiên đế cất nhắc, làm đến Phó tổng trấn, lộc nước ơn vua, thực không phải bạc, thế mà lại bóc lột tiểu dân, làm con mọt nước".

Sau khi hội bàn, nhà vua cho bắt giam Huỳnh Công Lý, sai Bộ Hình đến Gia Định để tra xét án. Kết cuộc, ngoài số tiền tham nhũng trên 3 vạn quan, lúc ông Lý làm quan ở Huế đã bắt lính xây dựng 3 cửa hàng gạch bên bờ sông Hương để tư lợi. Đình thần luận tội, khép Huỳnh Công Lý vào tội chết.

Sau khi án được nhà vua phê, giữa năm 1821, ông Huỳnh Công Lý bị xử tử tại đồng "Mả ngụy" ở Sài Gòn. Số tài sản tham nhũng được chi trả lại cho quân lính và người dân. Cửa hàng ở Huế thì được bán để lấy tiền giúp cho cấm binh. Con gái ông là Huệ Phi bị đuổi ra khỏi cung về làm dân thường.

Vua Minh Mạng sau đó răn tất cả quan lại rằng, từ nay về sau bất kể quân lính trong ngoài, gặp phải quan tham, ngược đãi như vậy mà vướng quyền thế không nói được thì cho phép "chặn xa giá để tâu trình". Vua sẽ tìm ra căn nguyên để trị tội kẻ tham nhũng.


Image

Tượng tả quân Lê Văn Duyệt, người xử chém Huỳnh Công Lý.

Trong cuốn Sài Gòn năm xưa của học giả Vương Hồng Sển kể về giai thoại vua Minh Mạng có ý bao che Huỳnh Công Lý (vì là cha vợ) nên Lê Văn Duyệt đã phải dùng "thượng phương bảo kiếm" tiền trảm hậu tấu Lý trong sự việc này.

Tuy nhiên, trong một bài viết, giáo sư Nguyễn Lý Tưởng đã bác bỏ ý kiến trên. Ông cho rằng các chính sử đều không viết điều này và Tả quân Lê Văn Duyệt là người thi hành pháp luật rất nghiêm minh, làm đúng thủ tục tố tụng.

Cách làm nhụt chí 'quan tham' của vua Minh Mạng
Dù Bộ hình xử án phạt đi đày với vị quan biển thủ hơn một lạng vàng, nhưng vua Minh Mạng ra lệnh chém bêu đầu ở chợ Đông Ba cho người khác thấy thế mà tự răn mình.

Lên ngôi năm 1820, vua Minh Mạng (1791-1841) tiến hành hàng loạt cải cách hành chính; thắt chặt các quy định pháp luật, xem nạn quan tham ô, tham nhũng là ẩn họa làm suy yếu đất nước.

Theo Đại nam thực lục ghi chép, với nguyên tắc “sát nhất nhân, vạn nhân cụ” (giết một người để muôn người sợ mà tránh), vua Minh Mạng trị tội quan lại tham nhũng, đòi hối lộ và biển thủ công quỹ rất nặng, có khi vượt khung hình phạt.

Tháng 5/1823, Thư lại Phủ Nội vụ là Lý Hữu Diệm lấy trộm hơn một lạng vàng và bị Bộ Hình xử tội đi đày. Nghe tấu trình, vua Minh Mạng cho rằng mức phạt này còn nhẹ, ông lệnh cho Bộ Hình đưa can phạm ra chợ Đông Ba chém đầu cho mọi người trông thấy.

Nhà vua cho rằng: "Khoảng năm Gia Long, bọn Nguyễn Đăng Được thông đồng với thợ bạc đúc trộm ấn giả để trộm đổi ấn ở kho đã bị xử chém. Nay Hữu Diệm ở đấy cân vàng mà còn dám công nhiên lấy trộm, huống chi của kho thì sao? Thế là trong mắt hắn không có pháp luật".

Năm 1834, trước việc thuyền công ở tỉnh Quảng Yên mục nát, sau khi cho người tra xét, vua Minh Mạng được biết tuần phủ Lê Đạo Quảng đã để của công bị hủy hoại. Hộ phủ Vũ Tuấn che giấu việc này, còn Án sát Doãn Văn Xuân thì không can ngăn.

Vua Minh Mạng liền cách chức Vũ Tuấn và đưa về kinh nghị tội, Án sát Doãn Văn Xuân bị cách chức, Tuần phủ Lê Đạo Quảng bị giáng 2 cấp.

Vua dụ Nội các rằng: Vũ Tuấn vốn là một chức quan nhỏ, được thăng chức lớn quá mau thế mà không lo cố gắng báo đáp, trong sạch giữ mình, lại mượn việc công để mưu lợi riêng..., không còn một chút tư cách quan tư. Lập tức cách chức, giao bộ Hình nghị tội.

Vào năm 1834, vua Minh Mạng thấy gỗ trong bộ Công sao nhanh hết trong khi không có công trình lớn nào xây dựng liền sai bộ Hộ và Viện Đô sát tra xét kỹ xem có chi lạm, ăn bớt.

Kết quả cho thấy Quản mộc thương Hồ Văn Hạ thông đồng với thợ thuyền để "xẻo xén" đến hơn 300 lạng. Lập tức, vua ra lệnh xử chém.

Liên quan trách nhiệm, Đốc công Trần Văn Hiệu không để ý quản lý sát sao cũng bị cách chức, bắt làm việc chuộc tội...

Theo sách Đại nam thực lục, mùa hạ tháng 4/1835, tỉnh Gia Định quyên góp được 109.200 quan nhưng các quan quản lý đã phân phát không đúng, sử dụng gần hết. Vua Minh Mạng liền truy xét, phát hiện có kẻ khai man đội tên để nhận, có kẻ sai người lĩnh thay và cũng có chuyện "tư túi"... liền cách chức Bố chính Hoàng Văn Đản, Phủ huyện Nguyễn Khắc Biểu. Riêng Án sát Hoàng Văn Minh cũng bị cách lưu vì không làm hết trách nhiệm.

Sách sử kể lại rằng, vua Minh Mạng luôn xử nghiêm với quan tham dù giá trị kinh tế của tài sản thất thoát không lớn. Đây cũng là một trong những cách để làm trong sạch bộ máy, làm yên lòng dân.
[/color]

Nhà Nguyễn trị người gian dâm như thế nào


Vào thời nhà Nguyễn, triều đình đã đưa 9 điều quy định về tội gian dâm và giao cho Bộ Hình thực thi hình phạt với những người vi phạm.

Image

Người ngoại tình bị đóng gông một tháng. Ảnh: Tư Liệu


Sách Khâm định Đại nam Hội điển sự lệ ghi lại, luật thời vua Minh Mạng thứ 8 năm 1827 quy định, nếu thông gian không chồng thì gian phu, dâm phụ đều bị đóng gông một tháng, phạt 100 trượng. Nếu có hành vi "điêu toa lừa dối gian dâm không chồng" thì mỗi người sẽ bị đóng gông 2 tháng, phạt 100 trượng.

Những người có chồng mà thông gian với người khác thì bất luận thông dâm hay lừa dối gian dâm. Nếu có chồng chưa có con thì gian phu, dâm phụ đều bị xử giảo giam hậu (xử thắt cổ nhưng giam để đợi thi hành hình). Nếu có chồng có con đều xử giảo lập quyết (xử thắt cổ hành hình ngay).

Người nào mối lái để cho người thông gian ở nhà mình thì xử tội nhẹ hơn một bậc. Người dân thông gian với vợ quan chức thì gian phu và dâm phụ đều bị xử thắt cổ hành hình ngay. Quan chức thông gian với vợ dân thì xử phạt thắt cổ nhưng giam đợi hành hình.

Đến thời vua Tự Đức, tội ngoại tình được cải hoán, bổ sung thêm một số hình phạt nhưng theo chiều hướng nặng hơn. Theo sách Khâm định Đại nam Hội điển sự lệ, với quan chức ngoại tình, vua Tự Đức năm thứ 10 (1857) quy định: Quan chức thông gian với vợ quan chức thì xử theo luật thường. Quân dân mà thông gian với vợ quan chức thì gian phu, dâm phụ bị xử giảo lập quyết (tức là thắt cổ hành hình ngay). Quan chức mà gian dâm với vợ quân dân thì gian phu bị phạt 100 trượng, đi đầy 3 ngàn dặm, gian phụ bị bắt đi làm đầy tớ. Đại nam Hội điển sự lệ cho hay, những người gian dâm mà sinh ra con cái thì những đứa con ấy bắt gian phu phải nuôi.

Những người vợ mà gian dâm, chồng được phép đem người vợ đó gả chồng hay đem bán nếu như không muốn giữ lại. Nhưng nếu người chồng đem gả bán vợ ngoại tình cho kẻ gian dâm với vợ thì kẻ gian phu và người chồng đều bị xử phạt 80 trượng.

Người đàn bà phải ly dị về nhà cha mẹ, tiền lễ cưới tịch thu vào kho nhà nước. Vào năm 1875 vua Tự Đức chuẩn 9 điều trong việc xử tội gian dâm. Theo đó, thông gian thì phạt 80 trượng, có chồng mà thông gian thì phạt 90 trượng, điêu toa gian dâm lĩnh phạt 100 trượng.

Nếu ai thông gian với người thân thuộc cùng họ không phải để tang, và vợ những người thân thuộc ấy đều xử phạt 100 trượng, cưỡng gian thì xử phạt gian phu tội trảm giam hậu.

Nếu thông gian với người không chồng thì gian phu bị phạt 100 trượng, đi tù 3 năm, gian phụ bị xử phạt 100 trượng, đóng gông một tháng. Nếu có chồng thì gian phu bị phạt 100 trượng, đi đầy 3 ngàn dặm, gian phụ phát đi làm nô tỳ. Ai thông gian với cụ họ, bà cô họ, bà bác, bà thím họ, chị em chú bác, chị em với mẹ, vợ anh vợ em thì gian phu gian phụ đều bị xử giảo quyết. Nếu là cưỡng gian thì gian phu bị trảm quyết.

Bên cạnh quy định xử phạt những người ngoại tình, triều Nguyễn cũng ra quy định xử phạt rất nghiêm khắc với những người quan hệ bất chính với trẻ em dưới 12 tuổi. Theo sách Đại nam Hội điển sự lệ ghi chép, thời Nguyễn những kẻ thông gian với con gái 12 tuổi trở xuống, dẫu có tình thông gian cũng bị xử là cưỡng gian. Tùy vào hành vi mà có thể bị xử giảo giam hậu hoặc bị trảm quyết bêu đầu. (ST)
DIEU DUC
 
Posts: 9375
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Return to Lịch Sử

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest