Vì sao người Do-Thái chăm học Kinh Thánh

Vì sao người Do-Thái chăm học Kinh Thánh

Postby do kim phung » Fri Jan 13, 2017 1:22 am

Vì sao người Do-Thái chăm học Kinh Thánh


Theo GS Robert Aumann , nhà toán học người Mỹ gốc Do Thái, có chân trong Hàn lâm viện Khoa học Quốc Gia. Hoa Kỳ, tốt nghiệp MIT (Massachusetts Institue of Technology) với Thạc sĩ Toán năm 1952 và Tiến sĩ Toán 1955 ,đoạt giải Nobel Kinh Tế (tác giả Lý Thuyết Trò Chơi – Game Theory) năm 2005, điều tạo ra các thiên tài người Do Thái là do truyền thống đọc sách nói chung và chăm học Kinh Thánh nói riêng.

Kinh Thánh (the Holy Bible) ở đây phải nói là Kinh Thánh phần Cựu Ước (The Old Testament) chứ không phải phần Tân Ước (The New Statement) của Thiên Chúa giáo La-Mã (Roman Catholism) . Người DoThái theo đạo Do-Thái (JUDAISM) ; được gọi là Tôn giáo của các Bậc Tiên Tri (Religion of the Prophets).

Do-Thái giáo đứng hàng thứ bảy trong 11 tôn giáo chính . Nếu tính theo thời gian xuất hiện trên Trái-Đất (The Earth), hành tinh chúng ta đang sống. Sáu tôn giáo trước theo thứ tự thời gian là : Ấn giáo (Hinduism) , Phật giáo (Buddhism), Kỳ-Na giáo (Jainism) Khổng giáo(Confucianism), Đạo giáo (Taoism) và Thần giáo (Shinto). Bốn tôn giáo đầu manh nha ở Ấn Độ, hai tôn giáo tiếp theo là ở Trung Hoa và sau cùng là ở Nhật Bản. Bốn tôn giáo xuất hiện tiếp theo là : Thiên chúa giáo (Christianity) , Hồi giáo (Islam), Bái Hỏa giáo (Zaroastrianism) và Thiền giáo (Zen Buddhism) của Nhật Bản. (Xin xem What the Great Religions Believe, nxb Signet Books, 1963, New York, USA)

Chúng tôi xin dẫn chứng bằng câu sau đây trong The Old Statement để chứng minh vì sao người Do Thái chăm chỉ học Kinh Thánh (phần Cựu Ước) :

The Call of Abram

12- The Lord had said to Abram, “Leave your country, your people and yourfather’s household and go to the landI will show you.”

2 ”I will make you into a great nation and I will bless you; I will make your name great, and you will be a blessing .

3 I will bless those who bless you, and whoever curses you Iwill curse; and all peoples on earth will be blessed through you.”
[/color]

[/color]
Đoạn trên được trích từ The Holy Bible, New International Version, nxb Zondervan Publishing House, Michigan, USA, copyright 1989; tr. 12 cột thứ hai. Ở một bản khác, người ta dùng JEHOVAH thay cho The Lord (xin xem The Interlinear Bible, với ba ngôn ngữ đối chiếu Hebrew-Greek-English; nxb Hendrickson Publishers,USA, 1985. Sách khổ 28cm x 20.5cm)

Xin tạm dịch :

Abram được kêu gọi

12- Đấng Jehovah phán với Abram : “Hãy rời khỏi xứ sở của ngươi, khỏi dân của ngươi, khỏi nhà của cha ngươi và đi đến miền đất mà ta sẽ chỉ cho ngươi.”

2- “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc lớn và chúc lành ngươi. Ta sẽ làm cho danh ngươi vĩ đại và ngươi sẽ là một mối chúc lành.

3- Ta sẽ chúc lành cho những ai chúc lành ngươi, và bất kỳ ai nguyền rủa ngươi Ta sẽ nguyền rủa họ; và tất cả mọi người trên trần gian này sẽ nhờ ngươi mà được phước.”.

Qua đoạn trên ta không lấy làm lạ vì sao người Do-Thái gọi tôn giáo của họ là tôn giáo của các nhà tiên tri (Religion of the Prophets). Chỉ mỗi một câu trên thôi cũng đủ bao gồm toàn thể ĐỨC TIN của người Do Thái với Kinh Thánh Cựu Ước rồi.

Trước tạm ngưng, chúng tôi xin trích ra đây lời của JOSEPH GAER (1897-1969), tác giả sách WHAT THE GREAT RELIGIONS BELIEVE (bản in năm 1963, nxb Signet Books, New York, USA); ông mở đầu phần JUDAISM (Do-Thái giáo) ở trang 102 với chữ in đậm “Hear, O Israel” (Hỡi dân Israel, hãy lắng nghe -) .

Ông là người Nga gốc Do-Thái định cư tại Hoa Kỳ. Ông từng là giáo sư môn Văn học Hiện đại tại đại học UC Berkeley (1930-1935) và Phụ tá Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ (1941-1943). Tác phẩm nói trên tính đến 1989 đã tái bản 11 lần và có mặt trong 1200 thư viện trên khắp thế giới. Sách của ông chuyên về tôn giáo rất nổi tiếng với các tác phẩm :

- How the great religions began (1929);
- The Lore of the Old Statement (1951);
- The Lore of the New Statement (1952);
- The fables of India(1955);
- The adventures of Rama; the story of the great Hindu epic in Ramayana (1954);
- The wisdom of the living religions (1956).

Tây đô, 11-01-2017

ĐKP

For this message the author do kim phung has received thanks: 5
DIEU DUC(Fri Jan 13, 2017 2:02 am), Duyên Chi(Fri Jan 13, 2017 5:31 am), hat@(Fri Jan 13, 2017 11:26 am), lachong(Fri Jan 13, 2017 4:03 am), ngoclam(Fri Jan 13, 2017 2:13 am)
Rating:31.25%
 
do kim phung
 
Posts: 3
Joined: Sat Dec 24, 2016 7:42 pm
Has thanked: 0 time
Have thanks: 9 times

Return to Tôn Giáo

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron