New thanks button is added (Thêm Nút Cám Ơn)

Thông báo những tin tức liên hệ đến hình thức và nội dung của duytancircle.com

New thanks button is added (Thêm Nút Cám Ơn)

Postby admin » Sun Aug 22, 2010 8:53 am

Các bạn thân mến,

"Nút cám ơn" (hình ngón cái) đã được thêm vào mỗi chủ đề. Các thành viên hiện nay có thể bấm vào "nút cám ơn" để cám ơn người post bài.

Bạn chỉ có thể cám ơn bài do thành viên khác post; Nói cách khác, bạn không thể cám ơn chính bạn (Làm vậy ngượng chết)!

Bạn chỉ có thể cám ơn mỗi bài một lần. Sau khi cám ơn xong, bạn có thể rút lời cám ơn lại (Nhưng ai nở lòng nào làm như vậy hì ...hì ...).

Nếu bạn nào không thấy "nút cám ơn" hay không cám ơn được, xin vui lòng liên hệ Ngọc Lâm để điều chỉnh: lamnvo@huyenlam.com

Bạn có thể xem bảng "Gratitudes" (top right menu) để biết được mình đã thanks bao nhiêu lần (has thanks) và được cám ơn bao nhiêu lần (have thanks).

Cám ơn các bạn,

Ngọc Lâm


  Rating system for posts, topics and forums, based on the number THANKS.
  Each object (post, topic or forum), has collected the maximum number of THANK YOU, taken as 100% rating (the leader). Others - as% of the rating leader.
  For example: the post has received 10 thank you (100% or 10/10), another post THANKS 4 (40% or 4 / 10), the third position on 1 THANKS (10% or 1 / 10). If the first post received another THANKS (10 +1 = 11), the second-ranking position is 36.36% or 4 / 11, the third post - 9,09% or 1 / 11 etc.
  Rating positions determined by the number THANKS.
  Ratings for the topic - on the amount of THANKS for posts in the topic.
  Ratings for the forum - on the amount of THANKS for posts in the forum.

For this message the author admin has received thanks: 2
Nguyen Huu Hiep(Fri Jun 08, 2012 6:20 am), Trần Phước Chung(Tue Jul 10, 2012 10:28 pm)
Rating:12.5%
 
admin
Site Admin
 
Posts: 59
Images: 369
Joined: Fri Jul 09, 2010 6:00 pm
Has thanked: 204 times
Have thanks: 83 times

Return to Thông Báo Của Diễn Đàn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron