Thư Viện

Thông báo những tin tức liên hệ đến hình thức và nội dung của duytancircle.com

Thư Viện

Postby ngoclam » Wed May 07, 2014 2:57 pm

Các bạn thân mến,

NL xây xong thư viện cho thành viên DTC. NL đã tải một số sách lên thư viện để chạy thử.

Phần "hướng dẫn (instruction) được viết bằng tiếng Anh. Nếu một số bạn thấy khó khăn khi đọc tiếng Anh, NL sẽ phụ đề Việt ngữ. Nói chung, thư viện khá dễ sử dụng, không cần thiết đọc hướng dẫn.

Có thể số sách tải lên thư viện bị giới hạn vì hai lý do sau:
1. Server không cho phép lưu trữ sách còn bản quyền.
2. Server không cho phép Trữ lượng sách quá lớn.

Hiện tại, các bạn không thể tự tải sách riêng lên thư viện. Nếu các bạn thích sách nào đó có trên internet, viết email xác định địa chỉ webpage cho NL và NL sẽ tìm cách tải vào thư viện. Nêu lưu ý sách phải dưới dạng PDF.

Thân mến,

NL

For this message the author ngoclam has received thanks: 3
Duyên Chi(Wed May 07, 2014 3:57 pm), hat@(Wed May 07, 2014 3:34 pm), lachong(Thu May 08, 2014 2:25 am)
Rating:18.75%
 
ngoclam
 
Posts: 841
Images: 832
Joined: Fri Jul 09, 2010 6:08 pm
Has thanked: 3052 times
Have thanks: 2850 times

Return to Thông Báo Của Diễn Đàn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest