Tiếng Việt C , K , Q có trùng âm không?

Tiếng Việt C , K , Q có trùng âm không?

Postby DIEU DUC » Thu Dec 22, 2016 2:15 am

Tiếng Việt: C , K , Q có trùng âm không


Từ lâu có khuynh hướng đặt ra về chữ i (ngắn) và y (dài) trong tiếng Việt nhưng kkông thành công vì tính cách phức tạp của sự thay đổi, thiếu phổ quát, thiếu đồng nhất, hoặc nghĩa chính của từ ngữ bị sai lệnh: hai - hay, tui - tuy, tai -tay ... vân vân và vân vân, làm sao kể hết!

Một trường hợp khác, các phụ âm đọc theo lối mới là T:tờ, M: mờ, D:dờ , C:cờ, K:kờ, Q: wờ ...Đành rằng cách dùng i và y phô ra nhiều điểm không hợp lý, nhưng còn biết bao nhiêu điều chưa hợp lý trong chính tả tiếng Việt đang chờ được giải quyết nữa? Xin đơn cử một ví dụ, chỉ với một âm /k/ mà chính tả tiếng Việt cần đến ba chữ cái là " c, k và q " để biểu hiện. Tại sao không viết kon ká thay vì con cá] nếu cách nào cũng có thể đọc ra cùng một âm /k/? Hay tại vì cách viết kon ká có vẻ “khó koi”?!!
Nếu phải cải cách cách dùng ba chữ cái phụ âm này (chỉ dùng một chữ k cho tất cả các trường hợp), thử đọc truyện nhỏ sau đây:
Kô Kúk kwa nhà anh Kường rủ anh đi kâu ká. Anh Kường kẹt phải đi làm kiếm tiền nuôi lũ kon kòn nhỏ nên phải kiếu từ. Kô Kúk nghĩ anh Kường kiếm kớ không muốn kwen kô. Phen này kô Kúk kwuyết chinh phục trái tim khô kứng kủa anh Kường, để không hổ mặt giới hồng kwuần nhi nữ!

( Cô Cúc qua nhà anh Cường rủ anh đi câu cá. Anh Cường kẹt phải đi làm kiếm tiền nuôi lũ con còn nhỏ nên phải kiếu từ, Cô Cúc nghĩ anh Cường kiếm cớ không nmuốn khen cô. Phen này cô Cúc quyết chinh phục trái tim khô cứng của anh Cường, để không hổ mặt giới hồng quần nhi nữ.)

Về ngôn ngữ, có những điều bất toàn như biết bao điều bất toàn khác chung quanh chúng ta. Thiết nghĩ đến việc cải cách chính tả giống như việc phái nữ (và cả phái nam) thích sửa sắc đẹp. Sửa xong cái mũi rồi, thấy đôi mắt chưa được to cho lắm, phải sửa thêm mắt. Sửa mắt rồi, thấy đôi môi chưa được chúm chím, lại phải bơm môi. Chuyện sửa sắc đẹp chắc cũng chẳng khác chi chuyện dài i và y, phài không quý vị? Thôi thì trời sinh sao để vậy. Cái đẹp lâu bền chính là cái đẹp tự nhiên.
DIEU DUC
 
Posts: 9372
Images: 3009
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Return to Nhất Quỉ Nhì Ma

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest