3 Bài thơ của Phong Trần HMT và Phan Bội Châu

3 Bài thơ của Phong Trần HMT và Phan Bội Châu

Postby DIEU DUC » Tue Jul 12, 2016 3:52 pm

3 Bài thơ của Phong Trần Hàn Mặc Tử và cụ Phan Bội Châu

Tờ "Thực Nghiệp Dân Báo" số 3195 (26/7/1931) tại miền Bắc và tờ Phụ Nữ Tân Văn tại miền Nam (2/7/1931) - cụ Phan Bội Châu đã ngõ tâm tình với quốc dân đồng bào khi thành lập MỘNG DU THI XÃ để nói lên lý tưởng của một nhà cách mạng lão thành luôn nuôi chí lớn trên những chặng đường tranh đấu. Điều đặc biệt là có một khách thơ ở Qui Nhơn gởi cho chủ nhân “Mộng Du Thi Xã” 3 bài thơ:
Chùa Hoang, Gái ở Chùa, Thức Khuya, bút hiệu chỉ ký tắt: P.T.

Về sau mới biết P.T. là Phong Trần, chánh là Hàn Mặc Tử (1912-1940) . Lúc ấy Hàn Mặc Tử mới 19 tuổi. Với lời ghi cho tờ Thực Nghiệm như sau:
Mấy bài thơ này xin cảm phiền ngài ấn hành vào báo Thực Nghiệp để chuyển giao cho Mộng Du Thi Xã, rất đội ơn.

Không bao lâu chủ nhân “Mộng Du Thi Xã” thưởng thức đầy đủ ba thi phẩm của P.T.. Thật ra lúc này Cụ Sào Nam hoàn toàn không biết P.T. là ai. Sau đó, cũng trên “Thực Nghiệp Dân báo, Cụ Phan đã hồi đáp:
Thưa tác giả P.T. tiên sinh:
Tác giả cho tôi được đọc ba bài thơ, tôi lấy làm hân hạnh cho Mộng Du Thi xã lắm. Xem trong thơ, ân oán oan tỉnh, thắm tâm nhã điệu, đủ cả mấy phương diện. Tôi chỉ phàn nàn rằng: “Người xướng quá cao, tất nhiên người họa phải ít”, nên tôi xin tục điệu ba bài, khỏi để tác giả buồn sự cô điệu độc đàn mà thôi.
Còn như nói rằng: Tôi là người nói thơ được với tác giả, thì tôi không dám.
Ôi! Hồn dao nghìn dặm, biết làm sao được bắt tay nhau mà cười lớn một tiếng mới là thỏa hồn thơ đó!


Ba bài thơ xướng họa này được Hoàng Yên Lưu sưu tầm nhân viết về Mộng Du Thi Xã và nhà chí sĩ lão thành họ Phan, cánh chim đầu đàn của phong trào Đông Du Nghĩa Thục:CHÙA HOANG
- Phong Trần -

Chùa không sư tụng cảnh buồn teo
Xác Phật còn đây, chuỗi Phật đâu?
Réo rắt cành thông thay tiếng kệ
Lập lòe bóng đóm thế đèn treo
Hương rầu khói lạnh nằm ngơ ngác
Vách chán đêm sương đứng dãi dầu
Rứa cũng trơ gan cùng tuế nguyệt
Trước thềm khắc khoải giọng quyên kêu.


Họa bài “ChÙA HOANG” 
- Phan Bội Châu -

Ba vạn giang sơn chút tẻo teo
Ai dò bệ Phật đến nguồn đâu?
Kệ thần mặc ý trong lòng niệm
Đèn tuệ tha hồ trước gió treo
Bờ nọ thuyền đưa dòng họ tới
Trời này mưa khóc cỏ cây rầu
Xưa nay Phật pháp vô biên lượng
Muôn nước nghìn non một tiếng kêu


GÁI Ở CHÙA
- Phong Trần -

Rừng thiền thấp thoáng dạng quần thoa
Khuê các trâm anh cũng thế à?
Cuộc thế chưa chi mà vội chán
Trò đời mới rứa đã lo xa
Ghét mùi son phấn ưa mùi đạo.
Chán cảnh phồn hoa mến cảnh chùa
Bà Nguyệt trớ trêu lòng dạ thiểm
Xuân xanh nỡ để thiệt thòi hoa!


Họa bài “GÁI Ở CHÙA”
- PBC -

Bản lai không vết cậy gì thoa
Há gặp đâu thì cũng thế à!
Một chữ đã đành thân quý trọng
Trăm năm phải tính cuộc gần xa
Tủi vì cái kiếp con không mẹ
Hổ cũng như ai sãi có chùa
Khuya sớm hương tâm nguyền với Phật
Ngành dương mưa rưới vạn nghìn hoa.


THỨC KHUYA
- Phong Trần -

Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
Bóng nguyệt leo song rờ rẫm gối,
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn
Khóc giùm thân thế, hoa rơi lệ
Buồn giúp công danh, dế dạo đàn.
Chỗi dậy nôm na vài điệu cũ,
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.
(Trích “Thực Nghiệp Dân Báo ngày 11-10-1931)


Bài họa " THỨC KHUYA"
- PBC -

Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
Bóng nguyệt leo song rờ rẫm gối,
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn
Khóc giùm thân thế, hoa rơi lệ
Buồn giúp công danh, dế dạo đàn.
Chỗi dậy nôm na vài điệu cũ,
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.


( Trích " Phan Bội Châu và Mộng Du Thi Xã" - Hoàng Yên Lưu)
DIEU DUC
 
Posts: 9372
Images: 3009
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Return to Thơ Tiền Chiến

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron