Chia buồn: Ông Hoàng Đức Châu

Nhắn gửi tin cho thành viên và khách.

Chia buồn: Ông Hoàng Đức Châu

Postby DIEU DUC » Sat May 27, 2017 12:13 am

Chia Buồn


Image

Nhận dược tin buồn Ông Hoàng Đức Châu - cựu Hội trưởng Hội Ái Hữu Phan Rang - Ninh Thuận
vừa tạ thế ngày 19 tháng 5, 2017 tại Cambell California.
Hưởng thọ 78 tuổi.

Thành kính chia buồn cùng tang quyến.
Cầu chúc hương linh ông sớm phiêu diêu miền an lạc.


- Nguyễn Mỹ, Hồ Thị Thu Mỹ, Vàng Kim Khôi, Phước Chung, Ngọc Giác, Dinh Nguyễn,
Phan Tuấn Ngọc, Diệu Đức, Ngọc Bích, Cẩm Túy, Thanh Thị Minh Kính, Thanh PHú Hà.

*******************************************


Image

Thành Kính Phân Ưu


Kính Cầu Nguyện Hương Linh Ông Hoàng Đức Châu sớm siêu thoát về Cõi Vĩnh Hằng !
Thành thật Chia Buồn với Bà Quả Phụ Hoàng Đức Châu cùng Tang Quyến !


Gia đình Bác Ái Phan Rang .
Con gái Khúc thị Minh Hương thay mặt gia đình Kính Chia buồn cùng Tang Quyến !
DIEU DUC
 
Posts: 9377
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Return to Nhắn Tin

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest