Đẳng Thức Toán Học Về Đàn Ông Và Đàn Bà

Đẳng Thức Toán Học Về Đàn Ông Và Đàn Bà

Postby hat@ » Mon Jan 22, 2018 12:30 pm

​​​​​​
Đẳng Thức Toán Học Về Đàn Ông Và Đàn Bà

Image

Những so sánh và luận bàn về đàn ông và đàn bà là cả nhiều vấn đề có luận bàn đến muôn đời cũng chưa chắc đã xong. Sau đây một vấn đề về đàn ông và đàn bà bằng các đẳng thức toán học được đề nghị như sau:

– Đẳng thức 1:

​​
Đàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí
Con khỉ = ăn + ngủ
Tương đương hoán đổi:
Đàn ông = Con khỉ + làm việc + giải trí

Chuyển vế và đổi dấu thành:

Đàn ông – giải trí = Con khỉ + làm việc

Kết luận: Đàn ông mà không giải trí thì như con khỉ chỉ biết làm việc.

– Đẳng thức 2:

Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền
Con khỉ = ăn + ngủ

Suy ra:

Đàn ông = Con khỉ + kiếm tiền
Chuyển vế đổi dấu:
Đàn ông – kiếm tiền = Con khỉ

Kết luận: Đàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ là 1 con khỉ!

– Đẳng thức 3:

Đàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền
Con khỉ = ăn + ngủ
Đàn bà = Con khỉ + tiêu tiền

Và cũng lại dùng phép chuyển vế đổi dấu:

Đàn bà – tiêu tiền = Con khỉ

Kết luận: Đàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như con khỉ thôi.

TỔNG KẾT:

Từ đẳng thức 2 và đẳng thức 3 ta thu được:

1/ Đàn ông không biết kiếm tiền = Đàn bà không biết tiêu tiền
2/ Đàn ông kiếm tiền để cho Đàn bà không trở thành con khỉ.
3/ Đàn bà tiêu tiền để cho Đàn ông không trở thành con khỉ.

Nếu cộng 2 và 3 lại thì:

Đàn ông + Đàn bà = Con khỉ + kiếm tiền + Con khỉ + tiêu tiền

Do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên đẳng thức còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là:

ĐÀN ÔNG + ĐÀN BÀ = CON KHỈ + CON KHỈ, tức là:

ĐÀN ÔNG + ĐÀN BÀ = 2 CON KHỈ SỐNG ZÍ NHAU

Sưu tầm

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Mon Jan 22, 2018 1:46 pm), Duyên Chi(Mon Jan 22, 2018 2:03 pm), lachong(Tue Jan 23, 2018 1:55 am), Ngô Đồng(Mon Jan 22, 2018 2:29 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Return to Tiếu Lâm Giao Chỉ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest