OPTICAL ILLUSIONS - ILLUSIONS D'OPTIQUE - ẢO ẢNH QUANG HỌC

OPTICAL ILLUSIONS - ILLUSIONS D'OPTIQUE - ẢO ẢNH QUANG HỌC

Postby hat@ » Wed Sep 29, 2010 10:21 am

Còn nhiều lắm các bạn, phụ hat@ cho nhà duytancircle thêm vui.

OPTICAL ILLUSIONS


www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 5
chuồn chuồn kim(Mon Dec 20, 2010 2:29 pm), DIEU DUC(Wed Sep 29, 2010 11:19 am), Duyên Chi(Thu Aug 04, 2011 4:01 pm), KHÚC MINH HƯƠNG(Thu Oct 28, 2010 1:14 pm), Ngô Đồng(Thu Sep 30, 2010 3:38 am)
Rating:31.25%
 
hat@
 
Posts: 16615
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28719 times
Have thanks: 52480 times

Extreme 3D sidewalk chalk drawings

Postby hat@ » Thu Oct 28, 2010 12:45 am

Thân mời các bạn xem tiếp, chưa hết đâu.

Extreme 3D sidewalk chalk drawings


www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
chuồn chuồn kim(Mon Dec 20, 2010 2:29 pm), DIEU DUC(Tue Nov 30, 2010 11:00 pm), Duyên Chi(Thu Aug 04, 2011 4:00 pm), KHÚC MINH HƯƠNG(Mon Dec 06, 2010 3:28 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16615
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28719 times
Have thanks: 52480 times

Tracy Lee Stum - 3D Street Painting

Postby hat@ » Wed Nov 03, 2010 4:23 am

Các bạn xem nghệ thuật vẽ trên lề đường, giống như thật.

Tracy Lee Stum - 3D Street Painting


www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 3
chuồn chuồn kim(Tue Apr 19, 2011 11:17 am), Duyên Chi(Thu Aug 04, 2011 4:00 pm), KHÚC MINH HƯƠNG(Mon Dec 06, 2010 3:28 pm)
Rating:18.75%
 
hat@
 
Posts: 16615
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28719 times
Have thanks: 52480 times

Amazing Artist

Postby hat@ » Tue Nov 30, 2010 2:56 am

Thân mời các bạn xem tiếp nghệ thuật điêu luyện vẽ trên lề đường.

Amazing Artist


www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
chuồn chuồn kim(Tue Apr 19, 2011 11:17 am), DIEU DUC(Tue Nov 30, 2010 11:00 pm), Duyên Chi(Thu Aug 04, 2011 4:01 pm), KHÚC MINH HƯƠNG(Mon Dec 06, 2010 3:29 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16615
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28719 times
Have thanks: 52480 times

The Best Optical Illusions Ever

Postby hat@ » Mon Dec 06, 2010 1:46 pm

Các bạn xem tiếp theo đây những hình vẽ lạ lùng qua mắt nhìn thấy của con người.

The Best Optical Illusions Ever


www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
chuồn chuồn kim(Mon Dec 20, 2010 2:29 pm), DIEU DUC(Mon Dec 06, 2010 6:30 pm), Duyên Chi(Thu Aug 04, 2011 4:01 pm), KHÚC MINH HƯƠNG(Mon Dec 06, 2010 3:33 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16615
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28719 times
Have thanks: 52480 times

Re: OPTICAL ILLUSIONS - ILLUSIONS D'OPTIQUE - ẢO ẢNH QUANG H

Postby KHÚC MINH HƯƠNG » Mon Dec 06, 2010 3:40 pm

Cám ơn Hat@ luôn sưu tầm những clips hay lạ cho các bạn thưởng thức , vừa học hỏi vừa thư giãn bật cười cùng những bất ngờ tròn xoe mắt :roll:
ktmh

For this message the author KHÚC MINH HƯƠNG has received thanks: 4
chuồn chuồn kim(Mon Dec 20, 2010 2:30 pm), DIEU DUC(Wed Dec 08, 2010 12:26 am), Duyên Chi(Thu Aug 04, 2011 4:01 pm), hat@(Mon Dec 20, 2010 7:09 am)
Rating:25%
 
User avatar
KHÚC MINH HƯƠNG
 
Posts: 4529
Images: 1
Joined: Mon Jul 12, 2010 11:13 am
Has thanked: 13845 times
Have thanks: 12301 times

Optical Illusion Ring

Postby hat@ » Mon Dec 20, 2010 7:12 am

.. ...và thêm đây chiếc nhẫn lạ lùng.

Optical Illusion Ring


www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
chuồn chuồn kim(Mon Dec 20, 2010 2:30 pm), DIEU DUC(Mon Dec 20, 2010 5:47 pm), Duyên Chi(Thu Aug 04, 2011 4:01 pm), Ngô Đồng(Mon Dec 20, 2010 7:17 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16615
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28719 times
Have thanks: 52480 times

This Will Blow You Away

Postby hat@ » Sun Jan 02, 2011 1:25 pm

Thân mời các bạn xem tiếp.

This Will Blow You Away


www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 3
chuồn chuồn kim(Tue Apr 19, 2011 11:18 am), DIEU DUC(Mon Jan 03, 2011 1:04 am), Duyên Chi(Thu Aug 04, 2011 4:02 pm)
Rating:18.75%
 
hat@
 
Posts: 16615
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28719 times
Have thanks: 52480 times

A collection of over 65 optical illusions

Postby hat@ » Mon Jan 17, 2011 6:07 am

Xem tiếp đi các bạn, hay lắm đó.

A collection of over 65 optical illusions


www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 2
chuồn chuồn kim(Tue Apr 19, 2011 11:18 am), Duyên Chi(Thu Aug 04, 2011 4:02 pm)
Rating:12.5%
 
hat@
 
Posts: 16615
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28719 times
Have thanks: 52480 times

Une illusion d'optique qui défie la gravité !

Postby hat@ » Tue Apr 19, 2011 5:56 am

Các bạn thử làm thật điêu luyện cho các cháu nhỏ xem đi, cứ tưởng những hòn bi đang chạy ngược lên cao.

Une illusion d'optique qui défie la gravité !


www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
chuồn chuồn kim(Tue Apr 19, 2011 11:18 am), DIEU DUC(Tue Apr 19, 2011 10:05 pm), Duyên Chi(Thu Aug 04, 2011 4:02 pm), KHÚC MINH HƯƠNG(Tue Apr 19, 2011 12:43 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16615
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28719 times
Have thanks: 52480 times

Re: OPTICAL ILLUSIONS - ILLUSIONS D'OPTIQUE - ẢO ẢNH QUANG H

Postby chuồn chuồn kim » Tue Apr 19, 2011 11:21 am

chuồn phục anh Hat@ sát đất ( chừa một tẹo kẻo đụng đầu ) :lol:

For this message the author chuồn chuồn kim has received thanks: 4
Duyên Chi(Thu Aug 04, 2011 4:02 pm), hat@(Thu Aug 04, 2011 1:46 am), KHÚC MINH HƯƠNG(Tue Apr 19, 2011 12:43 pm), rachgia(Mon Aug 29, 2011 12:20 am)
Rating:25%
 
User avatar
chuồn chuồn kim
 
Posts: 182
Joined: Fri Sep 17, 2010 10:12 pm
Has thanked: 1608 times
Have thanks: 552 times

Street Painting 3D

Postby hat@ » Thu Aug 04, 2011 1:46 am

Các bạn nên rất cẩn thận, đi đường coi chừng bị té xuống vực thẳm.....hihihi

Street Painting 3D


www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
DIEU DUC(Thu Aug 04, 2011 7:44 pm), Duyên Chi(Thu Aug 04, 2011 4:03 pm), KHÚC MINH HƯƠNG(Thu Aug 04, 2011 7:40 pm), rachgia(Mon Aug 29, 2011 12:20 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16615
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28719 times
Have thanks: 52480 times

Street Art 3D

Postby hat@ » Sun Aug 28, 2011 6:32 am

Còn đây và còn nhiều nữa các bạn, xin cùng nhau xem tiếp nghệ thuật vẽ 3 chiều trên đường phố.

Street Art 3D


[BBvideo 728,410]http://www.youtube.com/watch?v=mO_24icCw-0[/video]

For this message the author hat@ has received thanks: 2
KHÚC MINH HƯƠNG(Sun Aug 28, 2011 7:51 pm), rachgia(Mon Aug 29, 2011 12:21 am)
Rating:12.5%
 
hat@
 
Posts: 16615
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28719 times
Have thanks: 52480 times

Re: OPTICAL ILLUSIONS - ILLUSIONS D'OPTIQUE - ẢO ẢNH QUANG H

Postby KHÚC MINH HƯƠNG » Sun Aug 28, 2011 7:55 pm

Trí tưởng tượng cộng thêm tài năng về kỹ thuật , các họa sỹ đã cho chúng ta lạc vào mênh mông của nghệ thuật và đôi khi giật mình đến thảng thốt !
Cám ơn Hat@ .
ktmh

For this message the author KHÚC MINH HƯƠNG has received thanks:
rachgia(Mon Aug 29, 2011 12:21 am)
Rating:6.25%
 
User avatar
KHÚC MINH HƯƠNG
 
Posts: 4529
Images: 1
Joined: Mon Jul 12, 2010 11:13 am
Has thanked: 13845 times
Have thanks: 12301 times

Re: OPTICAL ILLUSIONS - ILLUSIONS D'OPTIQUE - ẢO ẢNH QUANG H

Postby rachgia » Mon Aug 29, 2011 12:27 am

Vâng , chị KK nói rất đúng . Mặc dù biết tất cả chỉ là kỹ thuật do vi tính từ con người tạo ra những ảo ảnh ấy , nhưng quá hay và lạ lẫm (đôi khi giật mình thảng thốt - lời của KK).

Xí xọn C rất cảm ơn anh hat@ dễ thương , đã cùng chia sẻ niềm vui với mọi người .
rachgia
 
Posts: 1860
Images: 2
Joined: Fri Aug 20, 2010 7:21 pm
Has thanked: 6921 times
Have thanks: 5797 times

Perfect Perspective

Postby hat@ » Thu Nov 01, 2012 1:01 pm

Thêm một vài ý sáng tạo cho các bạn nào đam mê về chụp hình, hat@ thân mời các bạn cùng xem cho biết thêm.

Perfect Perspective


www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks:
Duyên Chi(Thu Nov 01, 2012 5:48 pm)
Rating:6.25%
 
hat@
 
Posts: 16615
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28719 times
Have thanks: 52480 times

Nghệ thuật 3D Của Kurt Wenner

Postby Duyên Chi » Sun Nov 18, 2012 6:10 am

Nghệ thuật 3D Của Kurt Wenner - Trên Các Đường Phố

Chúng tôi mời các bạn cùng xem công việc của Kurt Wenner, nhưng gần như không đủ cho các tài năng tuyệt vời của nghệ sĩ.

Trong thực tế, trong nhiều trường hợp, nghệ thuật xuất hiện của Wenner là thực tế hơn so với nhiều nghệ sĩ phấn 3D khác mà chúng tôi tính năng bởi vì ông thường xuyên lựa chọn, bao gồm một bức tường mới nói lên hết ý nghĩa vào một tác phẩm của ông, cho kích thước rộng lớn, thậm chí còn hơn.
Thường hay cài đặt tại nhà ga Waterloo ở London,

Ví dụ : bạn hãy nhìn những tác phẩm: người đàn ông hãy xem hình chiếc ghế của ông có rất nhiều chiều sâu, nhưng bằng cách thêm vào một chiếc xe tải đầy đủ của các loài động vật 3D đâm qua tường, nó dễ dàng để cảm thấy giống như bị sốc khi người đàn ông trong ảnh nghệ thuật.

Image

Đây là một ví dụ kết hợp một bức tường, các tác phẩm nghệ thuật. Chắc chắn ông có thể kéo trên một không gian dài của vỉa hè để chơi với nhận thức của chúng ta, nhưng bằng cách tạo ra quảng cáo cho du lịch trên biển nổi tiếng với một bức tường trở lại, bản vẽ có vẻ đúng không có một góc độ nào mà bạn không xem được nó.

Image

Tất nhiên, ông thường kết hợp phông nền, vào tác phẩm nghệ thuật . Trong thực tế, thêm một nền tảng ảo tưởng này phản ánh hồ, bơi thực sự có thể làm xao lãng các chân dung tuyệt vời của các diễn viên được mô tả trong vỉa hè.

Image

Nếu bạn cần thêm bằng chứng rằng Wenner chắc chắn là một trong những bậc thầy của nghề thủ công của mình, xem xét thực tế rằng ông là nghệ sĩ phấn 3D đầu tiên phôi thai của một bản vẽ phấn tương tác như chúng ta đã thấy trong bức ảnh này từ năm 1987.

Image

Wenner đã vẽ lên vẻ đẹp hoang dã hẻm núi của British Columbia.

For this message the author Duyên Chi has received thanks: 2
hat@(Sun Nov 18, 2012 12:13 pm), Ngô Đồng(Sat Mar 30, 2013 5:59 pm)
Rating:12.5%
 
Duyên Chi
 
Posts: 7374
Images: 33
Joined: Wed Sep 01, 2010 7:03 am
Has thanked: 33959 times
Have thanks: 25840 times

Kurt Wenner - Talento y Figura en 3D

Postby hat@ » Tue Nov 20, 2012 9:19 am

Các bạn đã xem vài tác phẩm rồi, thân mời cùng xem tiếp clip "Kurt Wenner - Tài năng và hình 3D"

Kurt Wenner - Talento y Figura en 3D


www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 2
Duyên Chi(Tue Nov 20, 2012 11:25 pm), Ngô Đồng(Sat Mar 30, 2013 6:00 pm)
Rating:12.5%
 
hat@
 
Posts: 16615
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28719 times
Have thanks: 52480 times

Re: OPTICAL ILLUSIONS - ILLUSIONS D'OPTIQUE - ẢO ẢNH QUANG H

Postby BinhMinh » Fri Mar 29, 2013 10:05 pm

TRANH 3D ĐƯỜNG PHỐ
(3D pictures in town)


Image

Đây là một bức tranh được vẽ trên bề mặt phẳng của đường phố

Image

1. Edgar Müller
Edgar Müller sinh năm 1968 tại Ruhr, Đức. Edgar được đánh giá cao bởi sức sáng tạo vượt bậc. Mỗi con đường đều biến hóa dưới sức sáng tạo của Edgar, cá mập nhô lên khỏi phố, vực thẳm sâu hun hút, những con sông bất ngờ chảy qua…
Bức băng giá ở Ireland được Edgar thể hiện tại cuộc thi “Festival of World Culture” (Lễ hội văn hóa thế giới) tổ chức từ 21-24/8 năm 2008 tại Dun Laoghaire (Ireland). Ông đã biến đường phố Pier trở lại thời kỳ kỷ băng hà.

Image

Để bắt đầu một bức vẽ 3D, người họa sĩ phải thực hiện những phép toán chi ly, tỉ mỉ và tuyệt đối chính xác.

Image

Bức tranh dần hoàn thiện

Image

Và đây là bức "Kỷ băng hà" của Edgar vẽ trên đường phố Pier của Ireland.

Image

Một bức tranh khác của Edgar để độc giả có thể thấy khả năng biến hóa những con phố của người nghệ sĩ bậc thầy.

Image

Hãy tưởng tượng, một buổi sáng thức dậy, con đường đến sở làm của bạn bỗng nhiên biến thành địa ngục như thế này...!

2. Manfred Stader
Manfred Stader bắt đầu vẽ tranh đường phố trong suốt thời gian học tập tại trường Städel Artschool ở Frankfurt (Đức). Ông đã có những tác phẩm đáng kinh ngạc trên những đường phố. Sự tài hoa của người nghệ sĩ thể hiện trong tư duy, xếp đặt bố cục và khả năng sáng tạo không biên giới.

Image

Manfred tạo dấu ấn cá nhân bằng cách riêng

Image

Những bức vẽ 3D trên phố được thể hiện chủ yếu bằng 2 chất liệu: Phấn màu và chì

Image

Sự hài hước trong nét vẽ của Manfred.

3. Julian Beever
Julian Beever là một người Anh. Ông đã nổi tiếng từ những năm 90 thế kỷ trước với những bức vẽ 3D bằng phấn màu trên vỉa hè. Những bức vẽ 3D của Julian luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người xem. Julian còn trở thành cái tên “hot” trên internet với những bức vẽ của mình.

Image

Đây là bức vẽ mang tên Spiderman gây kinh ngạc với người xem của Julian Starder.

Image

Những bức vẽ 3D có khả năng tạo ảo giác cho người xem

Image

Những họa sĩ vẽ tranh đường phố thường mất trung bình 1-2 tuần cho một bức vẽ. Tuy nhiên, với chất liệu chính là phấn và chì, những bức vẽ tuyệt đẹp như thế này chỉ cần một cơn mưa là bị xóa sạch.

4. Kurt Wenner
Kurt Wenner sinh ra tại Ann Arbor, Michigan, Mỹ, sáng tạo bức tranh đầu tiên khi mới 16 tuổi.

Kurt đã từng làm việc cho NASA với nhiệm vụ là phác họa không gian và cảnh quan ngoài trái đất. Tuy nhiên, ông rời NASA năm 1982, với niềm đam mê hội họa, Kurt đã đến Ý để theo đuổi ước mơ. Ở đây, ông đã trở thành một họa sĩ vẽ tranh đường phố nổi tiếng. Những bức tranh của ông là sự cộng hưởng của hai trường phái nghệ thuật khác nhau, xu hướng nghệ thuật Ba-rốc, và chủ nghĩa siêu thực Salvor Daliesque.

Trong những năm 2000, Wenner lần đầu tiên giới thiệu "tranh nghệ thuật 3D đường phố" tại Bảo tàng Nghệ thuật Santa Barbara, California, và sau đó là Lễ hội Tranh đường phố đầu tiên của Hoa Kỳ. Mỗi năm, ông dành 1 tháng, và suốt trong 10 năm, để dạy các bạn trẻ học sinh sinh viên vẽ tranh với phấn màu. Với cống hiến này, ông đã được trao giải thưởng Kennedy Center Medallion về những đóng góp trong lãnh vực giáo dục nghệ thuật.

Image

Image

Kurt Wenner theo đuổi một trường phái nghệ thuật khác

Image

Những bức tranh của Kurt thật lộng lẫy. Ảo giác 3D của nó gây ra cho người xem đạt đến mức khác thường.

Một số bức vẽ 3D đường phố khác.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

For this message the author BinhMinh has received thanks: 4
DIEU DUC(Fri Mar 29, 2013 10:26 pm), Duyên Chi(Sat Mar 30, 2013 6:25 am), hat@(Sat Mar 30, 2013 2:43 am), Ngô Đồng(Sat Mar 30, 2013 6:00 pm)
Rating:25%
 
BinhMinh
 
Posts: 1517
Joined: Sun Dec 06, 2015 9:34 am
Has thanked: 16783 times
Have thanks: 4585 times

Re: OPTICAL ILLUSIONS - ILLUSIONS D'OPTIQUE - ẢO ẢNH QUANG H

Postby DIEU DUC » Sat Mar 30, 2013 12:28 amVới bộ óc nghệ thuật tuyệt vời, người họa sĩ 3D đã vận dụng kỷ năng toán học để có được những góc độ chính xác khi vẽ
các bức hình tinh vi và sống động như bối cảnh thực.
Cảm ơn Bình Minh đã mời ngắm tranh.
Thật khó để thị giác của chúng ta có thể phân biệt về chiều sâu và từng góc cạnh linh động trên một mặt phẳng .
DIEU DUC
 
Posts: 9379
Images: 3015
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Next

Return to Tiếu Lâm Giao Chỉ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron