ĐI PHỐ

Police Shooting Gun Prank

Postby hat@ » Sat Nov 18, 2017 9:39 am

Thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái đầu óc với gia đình, bạn bè ngày cuối tuần.

Police Shooting Gun Prank

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sat Nov 18, 2017 6:17 pm), Duyên Chi(Sat Nov 18, 2017 6:13 pm), lachong(Sat Nov 18, 2017 6:48 pm), Ngô Đồng(Sat Nov 18, 2017 6:25 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Pet Pranks | Best of Just For Laughs Gags

Postby hat@ » Sun Nov 19, 2017 12:09 pm

Thân mời các bạn cùng cười thỏa mái cho vui nhà ngày cuối tuần với clips vui tổng hợp về "Gia Súc".

Pet Pranks | Best of Just For Laughs Gags

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sun Nov 19, 2017 1:17 pm), Duyên Chi(Sun Nov 19, 2017 1:42 pm), lachong(Mon Nov 20, 2017 3:32 am), Ngô Đồng(Sun Nov 19, 2017 1:56 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Thanksgiving Pranks | Best of Just For Laughs Gags

Postby hat@ » Wed Nov 22, 2017 6:48 am

Thân mời các bạn cùng cười thỏa mái cho vui nhà với tổng hợp clips vui nhất về ngày "Lễ Tạ Ơn".

Thanksgiving Pranks | Best of Just For Laughs Gags

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Wed Nov 22, 2017 6:55 am), Duyên Chi(Wed Nov 22, 2017 7:18 am), lachong(Wed Nov 22, 2017 7:29 am), Ngô Đồng(Wed Nov 22, 2017 6:59 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Sticky Ringtone Gadget Prank

Postby hat@ » Sun Nov 26, 2017 12:15 pm

Thân mời các bạn cùng vui cười thỏa mái cho vui nhà ngày cuối tuần.

Sticky Ringtone Gadget Prank

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sun Nov 26, 2017 2:33 pm), Duyên Chi(Sun Nov 26, 2017 2:07 pm), lachong(Sun Nov 26, 2017 8:00 pm), Ngô Đồng(Sun Nov 26, 2017 10:51 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Throwing Away Stranger's Belongings Prank

Postby hat@ » Sat Dec 02, 2017 3:00 pm

Thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái đầu óc với gia đình, bạn bè ngày cuối tuần.

Throwing Away Stranger's Belongings Prank

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sat Dec 02, 2017 3:16 pm), Duyên Chi(Sat Dec 02, 2017 3:21 pm), lachong(Sat Dec 02, 2017 8:36 pm), Ngô Đồng(Sat Dec 02, 2017 8:24 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Leg Full of MAGGOTS Prank

Postby hat@ » Sat Dec 09, 2017 12:15 pm

Vui thật là vui, thân mời các bạn cùng cười thỏa mái với gia đình, bạn bè cho vui nhà ngày cuối tuần.

Leg Full of MAGGOTS Prank

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sat Dec 09, 2017 2:41 pm), Duyên Chi(Sat Dec 09, 2017 2:56 pm), lachong(Sun Dec 10, 2017 3:33 am), Ngô Đồng(Sat Dec 09, 2017 3:09 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Bride Pranks | Best of Just for Laughs Gags

Postby hat@ » Mon Dec 18, 2017 1:14 pm

Thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái với gia đình, bạn bè với tổng hợp clips vui nhất về "Cô Dâu".

Bride Pranks | Best of Just for Laughs Gags

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Mon Dec 18, 2017 2:30 pm), Duyên Chi(Mon Dec 18, 2017 2:47 pm), lachong(Tue Dec 19, 2017 2:08 am), Ngô Đồng(Mon Dec 18, 2017 6:20 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

MAGIC TRICK PRANK // Candies Turn Into Worms!

Postby hat@ » Fri Dec 22, 2017 1:48 pm

Thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái với gia đình, bạn bè ngày cuối tuần.

MAGIC TRICK PRANK // Candies Turn Into Worms!

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Fri Dec 22, 2017 2:31 pm), Duyên Chi(Fri Dec 22, 2017 1:57 pm), lachong(Fri Dec 22, 2017 7:17 pm), Ngô Đồng(Fri Dec 22, 2017 3:30 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Santa HATES Kids Prank

Postby hat@ » Mon Dec 25, 2017 9:13 am

Thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái với gia đình, bạn bè với clip vui mùa Giáng Sinh.

Santa HATES Kids Prank

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Mon Dec 25, 2017 10:36 am), Duyên Chi(Mon Dec 25, 2017 10:55 am), lachong(Mon Dec 25, 2017 10:08 am), Ngô Đồng(Mon Dec 25, 2017 9:35 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Cute Dog Gets ARRESTED (with Bonus Footage)

Postby hat@ » Thu Dec 28, 2017 8:12 am

Thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái cho vui với gia đình, bạn bè trong những ngày cuối cùng năm 2017.

Cute Dog Gets ARRESTED (with Bonus Footage)

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Thu Dec 28, 2017 8:22 am), Duyên Chi(Thu Dec 28, 2017 9:08 am), lachong(Thu Dec 28, 2017 8:19 am), Ngô Đồng(Thu Dec 28, 2017 8:42 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Thay đồ trên bãi biển (18+)

Postby hat@ » Fri Dec 29, 2017 10:25 am

Chiêu này độc thiệt "Hỏi giờ trên bãi biển"... :lol: :lol: :lol: .

Thay đồ trên bãi biển (18+)

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Fri Dec 29, 2017 11:18 am), Duyên Chi(Fri Dec 29, 2017 11:27 am), lachong(Fri Dec 29, 2017 11:08 am), Ngô Đồng(Fri Dec 29, 2017 11:04 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Pinned on the Butt Prank | Throwback Thursday

Postby hat@ » Wed Jan 10, 2018 2:28 pm

Thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái với gia đình, bạn bè.

Pinned on the Butt Prank | Throwback Thursday

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Wed Jan 10, 2018 2:43 pm), Duyên Chi(Wed Jan 10, 2018 3:03 pm), lachong(Thu Jan 11, 2018 3:06 am), Ngô Đồng(Wed Jan 10, 2018 3:28 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Peeing Statues | Throwback Thursday

Postby hat@ » Sun Jan 21, 2018 9:24 am

Thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái ngày cuối tuần với gia đình, bạn bè.

Peeing Statues | Throwback Thursday

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sun Jan 21, 2018 11:33 am), Duyên Chi(Sun Jan 21, 2018 11:38 am), lachong(Sun Jan 21, 2018 11:12 am), Ngô Đồng(Sun Jan 21, 2018 11:02 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Camera in the Bathroom Prank

Postby hat@ » Sun Jan 28, 2018 1:50 pm

Vui lắm, thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái ngày cuối tuần với gia đình, bạn bè.

Camera in the Bathroom Prank

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sun Jan 28, 2018 2:13 pm), Duyên Chi(Sun Jan 28, 2018 2:27 pm), lachong(Sun Jan 28, 2018 3:01 pm), Ngô Đồng(Sun Jan 28, 2018 2:49 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Man BREAKS Car with Garbage Bin

Postby hat@ » Mon Jan 29, 2018 3:05 pm

Thân mời các bạn cùng cười cho vui ngày đầu tuần, thêm phấn khởi tinh thần.

Man BREAKS Car with Garbage Bin

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Mon Jan 29, 2018 3:07 pm), Duyên Chi(Mon Jan 29, 2018 3:14 pm), lachong(Mon Jan 29, 2018 7:35 pm), Ngô Đồng(Mon Jan 29, 2018 3:23 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Re: Sticky Ringtone Gadget Prank

Postby Duyên Chi » Fri Feb 16, 2018 8:54 pm

Thân mời các bạn cùng vui cười thoải mái cho vui nhà ngày Tết. :lol: Vừa mùi mẩn hẹn hò...đã vắt giò mà chạy

Gay Man Cheats With Woman

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author Duyên Chi has received thanks: 4
BinhMinh(Fri Feb 16, 2018 10:16 pm), hat@(Fri Feb 16, 2018 10:21 pm), lachong(Fri Feb 16, 2018 10:28 pm), Ngô Đồng(Fri Feb 16, 2018 10:26 pm)
Rating:25%
 
Duyên Chi
 
Posts: 7374
Images: 33
Joined: Wed Sep 01, 2010 7:03 am
Has thanked: 33951 times
Have thanks: 25840 times

Previous

Return to Tiếu Lâm Giao Chỉ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest