ĐI PHỐ

BIKINI PRANKS | Throwback Thursday

Postby hat@ » Fri Sep 08, 2017 1:18 pm

Ngày cuối tuần đã đến rồi, thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái đầu óc với gia đình.

BIKINI PRANKS | Throwback Thursday

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 3
BinhMinh(Fri Sep 08, 2017 1:50 pm), Duyên Chi(Fri Sep 08, 2017 2:06 pm), Ngô Đồng(Sat Sep 09, 2017 1:21 am)
Rating:18.75%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Cops VS Firefighters: Who Has The HOTTEST Body?

Postby hat@ » Sat Sep 09, 2017 12:47 pm

Thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái với gia đình không giới hạn ngày cuối tuần.

Cops VS Firefighters: Who Has The HOTTEST Body?

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sat Sep 09, 2017 1:44 pm), Duyên Chi(Sat Sep 09, 2017 10:05 pm), lachong(Sun Sep 10, 2017 2:36 am), Ngô Đồng(Sat Sep 09, 2017 1:59 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Give Your KIDS Away Prank

Postby hat@ » Sun Sep 17, 2017 10:42 am

Thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái cho đến hết ngày cuối tuần.

Give Your KIDS Away Prank

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sun Sep 17, 2017 1:25 pm), Duyên Chi(Sun Sep 17, 2017 1:45 pm), lachong(Mon Sep 18, 2017 12:36 am), Ngô Đồng(Sun Sep 17, 2017 4:56 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Breaking People's BONES | Best Of Just For Laughs Gags

Postby hat@ » Wed Sep 20, 2017 10:55 am

Thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái sau một ngày bù đầu công việc.

Breaking People's BONES | Best Of Just For Laughs Gags

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Wed Sep 20, 2017 1:54 pm), Duyên Chi(Wed Sep 20, 2017 2:17 pm), lachong(Thu Sep 21, 2017 1:04 am), Ngô Đồng(Wed Sep 20, 2017 5:21 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Awkward FACIAL Prank

Postby hat@ » Sat Sep 23, 2017 1:47 pm

Thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái ngày cuối tuần với gia đình.

Awkward FACIAL Prank

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sat Sep 23, 2017 2:38 pm), Duyên Chi(Sat Sep 23, 2017 2:54 pm), lachong(Sun Sep 24, 2017 1:09 am), Ngô Đồng(Sat Sep 23, 2017 3:17 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

DIRTIEST Noses Pranks - Best of Just For Laughs Gags

Postby hat@ » Sun Sep 24, 2017 12:23 pm

Clips hay và vui nhất về "Cái Lỗ Mũi", thn mời các bạn cùng cười vui thỏa mái đến hết ngày cuối tuần với gia đình.

DIRTIEST Noses Pranks - Best of Just For Laughs Gags

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sun Sep 24, 2017 1:29 pm), Duyên Chi(Sun Sep 24, 2017 1:37 pm), lachong(Mon Sep 25, 2017 1:01 am), Ngô Đồng(Sun Sep 24, 2017 1:52 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

TOP PRANKS That Will Make You Feel Sick

Postby hat@ » Sat Sep 30, 2017 10:53 am

Clips vui cuối tuần, thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái với gia đình.

TOP PRANKS That Will Make You Feel Sick

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sat Sep 30, 2017 1:25 pm), Duyên Chi(Sat Sep 30, 2017 2:07 pm), lachong(Sun Oct 01, 2017 12:54 am), Ngô Đồng(Sat Sep 30, 2017 11:24 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Lemonade PRANKS | Best of Just For Laughs Gags

Postby hat@ » Sun Oct 01, 2017 12:25 pm

Clips vui, hay nhất về "nước ngọt", thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái với gia đình ngày cuối tuần.

Lemonade PRANKS | Best of Just For Laughs Gags

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sun Oct 01, 2017 1:08 pm), Duyên Chi(Sun Oct 01, 2017 8:06 pm), lachong(Mon Oct 02, 2017 1:17 am), Ngô Đồng(Sun Oct 01, 2017 1:54 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

HILARIOUS Instant Accomplice | Best of Just For Laughs Gags

Postby hat@ » Sun Oct 08, 2017 1:14 pm

Tổng hợp những clips vui, hay nhất về "Đồng lõa", thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái đến hết ngày cuối tuần với gia đình.

HILARIOUS Instant Accomplice | Best of Just For Laughs Gags

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sun Oct 08, 2017 1:28 pm), Duyên Chi(Sun Oct 08, 2017 1:45 pm), lachong(Sun Oct 08, 2017 6:00 pm), Ngô Đồng(Sun Oct 08, 2017 5:16 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

FROGGY Lemonade Prank

Postby hat@ » Tue Oct 10, 2017 12:01 pm

Thân mời các bạn cùng cười vui thỏa mái với gia đình, bạn bè.

FROGGY Lemonade Prank

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Tue Oct 10, 2017 1:33 pm), Duyên Chi(Tue Oct 10, 2017 2:01 pm), lachong(Wed Oct 11, 2017 2:52 am), Ngô Đồng(Tue Oct 10, 2017 6:07 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Magician UNDRESSING Cop Prank

Postby hat@ » Thu Oct 12, 2017 10:39 am

Cười cho đời thêm vui đi các bạn.

Magician UNDRESSING Cop Prank

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Thu Oct 12, 2017 1:53 pm), Duyên Chi(Thu Oct 12, 2017 2:25 pm), lachong(Fri Oct 13, 2017 3:18 am), Ngô Đồng(Thu Oct 12, 2017 6:44 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

80 Year Old Skateboarder Shows Up Kids At Skatepark

Postby hat@ » Sun Oct 15, 2017 12:45 pm

Ông già này "Gân" thiệt, làm ngạc nhiên tất cả mọi người, nhất là đám trẻ.... :lol: :lol: :lol:

80 Year Old Skateboarder Shows Up Kids At Skatepark

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sun Oct 15, 2017 1:31 pm), Duyên Chi(Sun Oct 15, 2017 2:07 pm), lachong(Mon Oct 16, 2017 6:25 am), Ngô Đồng(Mon Oct 16, 2017 2:54 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Blind Man Flirting with Women

Postby hat@ » Tue Oct 17, 2017 12:22 pm

Thân mời các bạn cùng xem clip và cười vui thỏa mái với gia đình.

Blind Man Flirting with Women

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Tue Oct 17, 2017 1:45 pm), Duyên Chi(Tue Oct 17, 2017 2:11 pm), lachong(Wed Oct 18, 2017 1:34 am), Ngô Đồng(Tue Oct 17, 2017 7:40 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

INAPPROPRIATE Salesman Prank

Postby hat@ » Fri Oct 20, 2017 2:08 pm

Thân mời các bạn cùng xem clip và cười vui thỏa mái với gia đình, bạn bè ngày cuối tuần.

INAPPROPRIATE Salesman Prank

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Fri Oct 20, 2017 2:20 pm), Duyên Chi(Fri Oct 20, 2017 2:34 pm), lachong(Sat Oct 21, 2017 1:32 am), Ngô Đồng(Sat Oct 21, 2017 12:48 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Breaking People's BONES | Best Of Just For Laughs Gags

Postby hat@ » Wed Oct 25, 2017 12:38 pm

Thân mời các bạn cùng xem clips tổng hợp hay nhất về "gãy xương" và cười vui thỏa mái.

Breaking People's BONES | Best Of Just For Laughs Gags

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Wed Oct 25, 2017 1:17 pm), Duyên Chi(Wed Oct 25, 2017 1:34 pm), lachong(Wed Oct 25, 2017 5:39 pm), Ngô Đồng(Wed Oct 25, 2017 1:51 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Getting SHOT with Arrow Prank

Postby hat@ » Sat Oct 28, 2017 12:16 pm

Thân mời các bạn cùng cười cho vui ngày cuối tuần với gia đình.

Getting SHOT with Arrow Prank

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sat Oct 28, 2017 1:37 pm), Duyên Chi(Sat Oct 28, 2017 2:02 pm), lachong(Sat Oct 28, 2017 6:28 pm), Ngô Đồng(Sat Oct 28, 2017 2:23 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

SPIDER on Shoulder Prank

Postby hat@ » Mon Oct 30, 2017 1:08 pm

Thân mời các bạn cùng cười cho vui vẻ, thỏa mái đầu óc ngày đầu tuần mới.

SPIDER on Shoulder Prank

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Mon Oct 30, 2017 2:12 pm), Duyên Chi(Mon Oct 30, 2017 2:50 pm), lachong(Mon Oct 30, 2017 7:07 pm), Ngô Đồng(Mon Oct 30, 2017 3:21 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Clown Pranking Police Officer

Postby hat@ » Wed Nov 08, 2017 1:30 pm

Thân mời các bạn cùng cười cho vui vẻ, thỏa mái đầu óc sau một ngày làm việc.

Clown Pranking Police Officer

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Wed Nov 08, 2017 1:58 pm), Duyên Chi(Wed Nov 08, 2017 2:45 pm), lachong(Thu Nov 09, 2017 3:46 am), Ngô Đồng(Wed Nov 08, 2017 9:17 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Hiding Mafia Evidence Prank

Postby hat@ » Sat Nov 11, 2017 1:06 pm

Thân mời các bạn cùng cười cho vui nhà ngày cuối tuần.

Hiding Mafia Evidence Prank

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sat Nov 11, 2017 2:27 pm), Duyên Chi(Sat Nov 11, 2017 2:35 pm), lachong(Sat Nov 11, 2017 2:47 pm), Ngô Đồng(Sun Nov 12, 2017 12:14 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

Bottle Shooting Prank | Throwback Thursday

Postby hat@ » Tue Nov 14, 2017 10:01 am

Chuyện như là thật, mời các bạn cùng cười thỏa mái cho vui nhà.

Bottle Shooting Prank | Throwback Thursday

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Tue Nov 14, 2017 3:00 pm), Duyên Chi(Tue Nov 14, 2017 3:11 pm), lachong(Tue Nov 14, 2017 11:54 am), Ngô Đồng(Tue Nov 14, 2017 11:42 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16613
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28709 times
Have thanks: 52476 times

PreviousNext

Return to Tiếu Lâm Giao Chỉ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron